Påmelding

Fyll ut skjemaet og meld deg på konferansen.

Pensjonspakken inkluderer hele konferansen, lunch begge dager, festmiddag og én overnatting.
Avmeldinger som gjøres senere enn tre dager før konferansen vil bli fakturert iht avtale.

* Pakken for lærlinger inkluderer dagpakkene, enkel middag, overnatting i leilighet og deltakelse på faglig opplegg.

Del