Hege og Bernt

Kongshavn

Muligheter og trusler på en sørlandsk uthavn. Råvaretilgang, historiefortelling, lokale tradisjoner.