Inspirasjon og læring for bransjens framtid

Sjømat på Sørlandet er sterkt engasjert i arbeidet med rekrutteringen til bransjen vår. Vi er opptatt av å vise frem fagenes muligheter, og vi ønsker å bidra med tiltak som kan inspirere de unge til å virkelig se de unike mulighetene som finnes innen vårt fagfelt. En spennende, internasjonal og innovativ bransje. Turist og restaurantbransjen er en av Norges viktigste pilarer i framtiden, men det er en stor mangel på kokker. Dette skal vi gjøre noe med!

Lærlingeprogrammet Programmet for lærlingene vil bestå av:

  • Torild Renaa vil med sitt brennende engasjement for lærlingene få frem viktigheten av kvalitet, bransjestolthet og matglede. En økt som vi håper vil gi inspirasjon og motivasjon til fremtidens kokker og servitører.
  • Sanking av skjell og tang og tare og andre delikatesser fra havet sammen med under sin sjefskokk Nicolai Ellitsgaard.
  • Praktisk workshop sammen med de dyktige kokkene på Lindesnes Havhotell, hvor vi benytter oss av råvarene som er sanket tidligere på dagen.

Å bli kokk og servitør kan også være en fin inngang til å drive en egen bedrift, der man kombinerer mat, opplevelser og overnatting i et marked som har økende interesse, ikke minst fra utenlandske gjester. På årets konferanse får de virkelig oppleve bredden i bransjen.

Kokkeyrket er et krevende fag. For å lykkes som kokk trenger ikke lærlinger bare faglig kompetanse, men de må ha en stor del entusiasme og lærelyst. Sjømat på Sørlandet kan være en arena for å skape dette. Vi ønsker å bidra til at lærlinger ytterligere utvikler en nysgjerrighet og lidenskap for faget, og at de kommer hjem med ny inspirasjon i bagasjen.

Lærlingene vil få mulighet til å lære fra de beste innen sitt fagfelt.

Det vil bli arrangert ulike sekvenser spesielt tilpasset lærlinger:

  • Det blir «preppe» dag hvor lærlingene kan være med om de ønsker
  • Kokkelærlinger og elever får muligheten til å delta på konferansen.
  • Servitørlærlinger og elever får muligheten til å delta på konferansen.
  • Lærlinger fra hele Sørlandet er invitert til å jobbe under hele arrangementer.
  • Det er en egen inspirasjonssekvens spesielt for lærlinger.