Jentan på Båly

Live Ueland og Lene Fjeldskår

Hils på fisken – Lene og Lives prosjekt har gitt utallige barnehagebarn innblikk i havrommet og de muligheter og trusler som finnes der. Både i forhold til mat og miljø.