Nils Henrik Geitle

De Historiske Hotel

Nils Henrik mener samarbeid er nøkkelen til å ta ut potensialet i markedet i årene som kommer. Det å gå sammen mot det internasjonale foodies markedet med unike norske måltids-opplevelser som spydspiss. Viktigheten av å satse på natur, kultur og måltidsbaserte opplevelser hele året står sterkt i hans filosofi.