Sett av tid til en av de viktigste inspirasjonskildene og møtearenaene for oss som jobber innenfor gjesteindustri og matopplevelser – og alle med lidenskap for den blå næringen som helhet. Nytt av året er at vi i tillegg til å samle gjesteindustri og stjernekokker, også vil fokusere på muligheter innen den Blå næringen i vår landsdel med Innakva-konferansen 2019.

Rosfjord Strandhotell 8. - 10. april 2019

Mandag 8. april er temaet fremtidens havbruk og akvakultur. Vi fortsetter tirsdag og onsdag med fokus på råvarene og havet som verdiskaper. Foredragsholderne er også i år av høyt internasjonalt snitt, vi håper å se deg 8.-10. april på Lindesnes og i Lyngdal.

Oversikt over foredragsholdere på Innakva-konferansen.

Oversikt over foredragsholdere på Sjømat på Sørlandet.


LOKALMAT

De senere årene har vi økt fokuset på også annen lokalmat enn sjømat, samt produsenter av mer grønn karakter. Dette fokuset fortsetter i 2019, både i forhold til kjennskap, bevissthet og kompetanse. Også selve konferansen har spesifikke foredragsholdere med lokalt fokus.

MAT ER OPPLEVELSESINDUSTRI

Et måltid er ikke hva det en gang var, og gjestene våre stiller stadig større krav til opplevelser. Her presenter vi tanker om hvordan andre elementer som kan bidra til å heve vår attraktivitet som mat-destinasjon.

LÆR FRA DE BESTE

Det er inspirerende i seg selv å høre på de som virkelig har lykkes innenfor vårt fagfelt, de beste i sitt fag. Sjømat på Sørlandet henter frem de beste matentusiastene fra hele verden. Vi oppdaterer listen over foredragsholdere her.

INSPIRASJON TIL FREMTIDENS ARBEIDSKRAFT

Dette har i alle år vært et viktig tema for Sjømat på Sørlandet, med stor suksess. Fokuset fortsetter. Lærlinger og elever vil delta i “prepping” og servering av måltidene og egne inspirasjonssekvenser tilpasses fremtidens arbeidskraft.