Vi setter i disse dager sammen programmet for årets Sjømat på Sørlandet-konferanse. Enda en gang samler vi noen av verdens beste kokker og forelesere på Rosfjord i Lyngdal. Hold av datoene 8-10.april – vi gleder oss stort til å presentere årets program!

For de som har sitt virke innenfor gjesteindustri og matopplevelser har konferansen utviklet seg til en av de viktigste inspirasjonskildene og møtearenaene.

Sjømat på Sørlandet skal skape et forum for både inspirasjon, kompetanse og ikke minst dialog mellom alle som lever for - og av matopplevelser i landsdelen.

Rosfjord Strandhotell 8. - 10. april 2019

LOKALMAT

De senere årene har vi økt fokuset på også annen lokalmat enn sjømat, samt produsenter av mer grønn karakter. Dette fokuset fortsetter i 2018, både i forhold til kjennskap, bevissthet og kompetanse. Også selve konferansen har spesifikke foredragsholdere med lokalt fokus.

MAT ER OPPLEVELSESINDUSTRI

Et måltid er ikke hva det en gang var, og gjestene våre stiller stadig større krav til opplevelser. Her presenter vi tanker om hvordan andre elementer som kan bidra til å heve vår attraktivitet som mat-destinasjon.

LÆR FRA DE BESTE

Det er inspirerende i seg selv å høre på de som virkelig har lykkes innenfor vårt fagfelt, de beste i sitt fag. Sjømat på Sørlandet henter frem de beste matentusiastene fra hele verden. Se hele listen over foredragsholdere her.

INSPIRASJON TIL FREMTIDENS ARBEIDSKRAFT

Dette har i alle år vært et viktig tema for Sjømat på Sørlandet, med stor suksess. Fokuset fortsetter i 2018. Lærlinger og elever vil delta i “prepping” og servering av måltidene og egne inspirasjonssekvenser tilpasses fremtidens arbeidskraft. Les mer om lærlingeløftet på konferansen.