Takk for i år!

"Sjømat på Sørlandet"-konferansen har nå etablert seg til å være et naturlig samlingspunkt for inspirasjon og opplevelser innenfor matopplevelser, reiseliv og kommunikasjon. I 2016 gikk vi enda litt lenger og tør nå kalle oss en Nordisk Lokalmatkonferanse. Vi var også i år samlet på Rosfjord Strandhotell der vi i fellesskap har dyrket håndtverket, kulturen og historien rundt Sørlandets viktigste matressurs.

Vi gleder oss til neste år!

Diego Munoz

Magnus Nilsson

Ryan Marchese

Nils-Henning Nesje

Olav Lie-Nilsen

Sven Erik Renaa

Gunnar Nagell Dahl

Kristian Brask Thomsen

Nina Sundqvist

May-Britt Paulsen

Björn Ylipää

Alexander Østli Berg

Kjartan Skjelde

Frode Laupsa

Siri Mathisen

Trond Rafoss

Rodderick Sloan