Inspirasjon og læring for bransjens framtid

Sjømat på Sørlandet er sterkt engasjert i arbeidet med rekrutteringen til bransjen vår. Vi er opptatt av å vise frem fagenes muligheter, og vi ønsker å bidra med tiltak som kan inspirere de unge til å virkelig se de unike mulighetene som finnes innen vårt fagfelt. En spennende, internasjonal og innovativ bransje. Turist og restaurantbransjen er en av Norges viktigste pilarer i framtiden, men det er en stor mangel på kokker. Dette skal vi gjøre noe med!

Å bli kokk og servitør kan også være en fin inngang til å drive en egen bedrift, der man kombinerer mat, opplevelser og overnatting i et marked som har økende interesse, ikke minst fra utenlandske gjester. På årets konferanse får de virkelig oppleve bredden i bransjen.

Kokkeyrket er et krevende fag. For å lykkes som kokk trenger ikke lærlinger bare faglig kompetanse, men de må ha en stor del entusiasme og lærelyst. Sjømat på Sørlandet kan være en arena for å skape dette. Vi ønsker å bidra til at lærlinger ytterligere utvikler en nysgjerrighet og lidenskap for faget, og at de kommer hjem med ny inspirasjon i bagasjen.

Lærlingene vil få mulighet til å lære fra de beste innen sitt fagfelt.

Det vil bli arrangert ulike sekvenser spesielt tilpasset lærlinger:

  • Det blir «preppe» dag hvor lærlingene kan være med om de ønsker
  • Kokkelærlinger og elever får muligheten til å delta på konferansen.
  • Servitørlærlinger og elever får muligheten til å delta på konferansen.
  • Lærlinger fra hele Sørlandet er invitert til å jobbe under hele arrangementer.
  • Det er en egen inspirasjonssekvens spesielt for lærlinger.
Del